โพรไฟล์ QC
เรามีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมืออาชีพ ใช้การจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดตามระบบการจัดการคุณภาพของ บริษัท ตามบทบัญญัติของการบริหารงานของรัฐของการตรวจสอบสินค้าและกักกันคุณภาพการส่งออกของสารเคมีทั้งหมดที่มีคุณสมบัติและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ